Visual

Leerlingdossiers

Van elke leerling houden we een dossier bij. Dat doen we om ons onderwijs zo goed mogelijk op onze leerling af te stemmen.

Talenten en uitdagingen

Om een goed beeld te krijgen van de persoonlijkheid van onze leerling en wat zijn of haar talenten en uitdagingen zijn, worden persoonlijke gegevens van de leerling op school verzameld en bewaard. Alle gegevens en rapportages omtrent een leerling verzamelen wij in ons ICT-systeem ParnasSys. Als ouders het dossier willen inzien, kunnen zij hiervoor een afspraak maken.

Gegevensbescherming

Op het verstrekken van afschriften van dossierstukken rusten de verplichtingen voortkomend uit de wet Algemene verordening gegevensbescherming. Het dossier is verder alleen toegankelijk voor leden van de CvB en het schoolteam. Nadat de leerling de school heeft verlaten, bewaren we het digitale dossier nog vijf jaar. Ons informatiebeveiligings- en privacybeleid kunt u inzien op de website van Resonans.