Visual

Leerlingenzorg

Op De Keerkring willen we uit iedere leerling het beste naar boven halen. Dat doen we met goed onderwijs, maar ook met begeleiding en zorg daar omheen.

Aandacht voor het individu

Wij besteden veel aandacht aan de individuele leerling. Dat begint al bij het advies dat onze commissie van begeleiding geeft bij toelating tot De Keerkring. Daarnaast staat er een gespecialiseerd team klaar om onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Voor iedere leerling is er perspectief!

We volgen de ontwikkeling

Die ontwikkeling houden we bij in een Ontwikkelingsperspectief en volgen we structureel op verschillende manieren. Bovendien hebben we een uitgebreid netwerk van partners die ons helpen bij zorg en begeleiding.