Visual

Medewerkers

Ons team van 35 medewerkers verzorgt met plezier, geduld en creativiteit het onderwijs en de onderwijsondersteuning. Zij werken daarbij goed met elkaar samen. Wie interesse heeft om het team van vso De Keerkring te komen versterken, nodigen wij van harte uit een open sollicitatie te schrijven. Brieven kunnen worden gericht aan de afdelingsdirecteur: mgorissen@resonansonderwijs.nl.

Afdelingsdirecteur

Miranda Gorissen (afdeling vso)
mgorissen@resonansonderwijs.nl

Coördinator

Femke van Wijk (ICT en kwaliteit):
fvanwijk@resonansonderwijs.nl

Arianne den Riet (onderwijs & kwaliteit):
adenriet@resonansonderwijs.nl

Denise Distelvelt (praktijkonderwijs):
ddistelvelt@resonansonderwijs.nl

Sarinka Smid (stage en uitstroom):
ssmid@resonansonderwijs.nl

Gedragsdeskundige

Gedragsdeskundige Els Hufen is voorzitter van de commissie van begeleiding en aanspreekpunt voor de leerlingenzorg. zij doet waar nodig onderzoeken bij de leerlingen en geeft op basis hiervan handelingsgerichte adviezen aan de leraren.
ehufen@resonansonderwijs.nl

Logopedist

De logopedist bevindt zich veelvuldig op de werkvloer en heeft een observerende, adviserende, coachende en ondersteunende functie op het gebied van communicatieve vaardigheden.

Thessa van Wanrooij

Stagebureau

Angelines Concepcion

Onderwijsteam

De leraren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen. De klassenassistenten hebben onderwijsondersteunende en verzorgende taken. De leraarondersteuners hebben een pedagogisch didactische vooropleiding. Zij mogen, onder eindverantwoordelijkheid van een leraar, coördinator onderwijs of intern begeleider, lesgeven aan (groepen) leerlingen. De leerlingen krijgen bewegingsonderwijs en in het so zwemles van een vakleerkracht.

Ondersteuning

Op De Keerkring werken ook administratief ondersteuners en onze conciërge. Verder zijn we blij met onze vrijwilligers die ondersteunen bij activiteiten.