Visual

Beweeg Wijs

Bewegen is gezond, dus op De Keerkring zetten we Beweeg Wijs in om leerlingen op een sportieve manier uit te dagen.

De beleving en de ontwikkeling van de leerlingen staat daarbij centraal. Beweeg Wijs zorgt ervoor dat leerlingen tussen de middag bewegen en tegelijkertijd vermindert het gedragsproblematiek tijdens vrije situaties. Sport en spel wordt aangeboden en aangeleerd op De Keerkring, zodat de leerlingen uitgedaagd worden en verleid om actief bezig te zijn.