Visual

Ons aanbod

Op onze vso-locatie volgen de leerlingen hun onderwijs verdeeld over zeven groepen die zijn ingedeeld naar leeftijd en leerroute.

Gemiddeld blijven de leerlingen twee jaar in een groep waarbij de groepssamenstelling per jaar kan verschillen. Deze groepen bestaan gemiddeld uit twaalf tot dertien leerlingen die les krijgen in verschillende vakken van de stamgroep-leerkracht en eventueel de assistent of ondersteuner. Elke groep heeft twee tot drie dagen per week praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs wordt in kleinere groepen gegeven door een praktijkdocent.

Onze vso-afdeling bestaat uit zeven groepen. De vso A-groep heeft leerlingen die leerroute 1/2 volgen. Zij werken aan de kerndoelen voor het profiel dagbesteding en wonen.

Met de leerlingen in leerroute 2/3 werken we aan de kerndoelen voor het profiel arbeidsmatige dagbesteding. Met de leerlingen in leerroute 3/4 werken we aan de kerndoelen voor het profiel arbeid. Binnen het praktijkonderwijs kennen we drie uitstroomprofielen:

 • Werken in de keuken en werken in de bediening
 • Werken in de techniek en werken in het groen
 • Werken in de schoonmaak en werken in de winkel

Gedurende de schoolloopbaan op het vso verschuift het accent van het aanleren van kennis naar het toepassen van deze kennis in de praktijk. Op het vso zijn er doelen voor dezelfde leerlijnen als in het so:

 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Mondelinge Taal
 • Schriftelijke Taal
 • Rekenen
 • Voorbereiding op dagbesteding en arbeid

Daarnaast werken we ook aan:

 • Engels
 • Mens en maatschappij
 • Mens, natuur en techniek
 • Culturele oriëntatie en creatieve expressie
 • Bewegingsonderwijs
 • Seksuele vorming

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een diploma kunnen behalen. Dit ondanks de grote variatie in mogelijkheden, vaardigheden en competenties. De examenreglementen vindt u onder Documenten.