Visual

Ons aanbod

Op onze vso-locatie volgen de leerlingen hun onderwijs verdeeld over zeven groepen die zijn ingedeeld naar leeftijd en leerroute.

Gemiddeld blijven de leerlingen twee jaar in een groep waarbij de groepssamenstelling per jaar kan verschillen. Deze groepen bestaan gemiddeld uit twaalf tot dertien leerlingen die les krijgen in verschillende vakken van de stamgroep-leerkracht en eventueel de assistent of ondersteuner. Elke groep heeft twee tot drie dagen per week praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs wordt in kleinere groepen gegeven door een praktijkdocent.

Groepen vso

Onze vso-afdeling bestaat uit acht groepen. De vso A-groep heeft leerlingen die leerroute 1/2 volgen. Zij werken aan de kerndoelen voor het profiel dagbesteding en wonen.

Profielen praktijkonderwijs

Met de leerlingen in leerroute 2/3 werken we aan de kerndoelen voor het profiel arbeidsmatige dagbesteding. Met de leerlingen in leerroute 3/4 werken we aan de kerndoelen voor het profiel arbeid. Binnen het praktijkonderwijs kennen we vier profielen:

  • Werken in de keuken en werken in de bediening
  • Werken in de techniek en werken in het groen
  • Werken in de schoonmaak en werken in de winkel
  • werken in creatief en werken in arbeidstraining

SoVa, WeVa en Werk

Het verkrijgen van een duurzame passende uitstroom vraagt van de leerling goede sociale omgangsvormen, werknemersvaardigheden en inzicht in werkprocessen. Met ‘Mijn SoVa’ trainen we de sociale vaardigheden. De leerlingen oefenen de sociale vaardigheden in een rollenspel. De voorbeelden komen uit het dagelijks leven van de leerling. Met ‘Mijn WeVa’ bespreken we
verschillende werknemersvaardigheden en competenties die je nodig hebt om een goede werknemer te zijn. Met ‘Mijn Werk’ bieden we inzicht in verschillende beroepen en rollen binnen een bedrijf.

Diploma

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een diploma kunnen behalen. Dit ondanks de grote variatie in mogelijkheden, vaardigheden en competenties. De examenreglementen vindt u onder Documenten.