Visual

Boris-aanpak

Boris is een aanpak die leerlingen uit het vso helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. De methodiek is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren vanuit mbo 1.

Bij de Boris-aanpak staan werkprocessen en werknemersvaardigheden centraal, niet de vakspecifieke vaardigheden. Speerpunten zijn: de leerling ‘opvoeden voor werk’, taakvolwassenheid en zelfstandigheid. Oriëntatie op beroep en loopbaan, een opleidingstraject op maat en leren in een bedrijf zijn belangrijke onderdelen binnen de methodiek. De belangrijkste doelstellingen zijn:
• Efficiënte en effectieve route van onderwijs naar de arbeidsmarkt;
• Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringen;
• Betere positie van jongeren met een beperking in de maatschappij.

De Boris-aanpak leidt leerlingen in drie stappen naar een passende baan

1. Loopbaanoriëntatie

De zoektocht van een jongere naar zijn of haar plek op de arbeidsmarkt begint met oriëntatie op beroepen. Ook is belangrijk dat de school in kaart brengt wat de wensen en mogelijkheden van de leerling zijn. Als een leerling weet wat zijn mogelijkheden zijn, kan hij informatie over de inhoud van beroepen verzamelen. Daarna kan hij in de praktijk bekijken wat het beroep inhoudt tijdens een snuffelstage of via gastlessen op scholen.

2. Passende opleiding

Als de jongere samen met school heeft bepaald waar zijn kansen en talenten liggen, stellen we een maatwerkopleiding samen. Hiervoor zijn de kwalificatiedossiers van het mbo-1 leidend. Per opleiding / beroep is aangegeven wat een leerling moet beheersen. leder dossier is opgebouwd uit kerntaken en werkprocessen; om een werkproces goed te kunnen uitvoeren, zijn competenties nodig. Door de combinatie van een beperkt aantal werkprocessen stellen we een takenpakket samen, dat de inzet en de mogelijkheden van de leerling verbindt met productief werk in het bedrijf.

3. Leren in de praktijk

Leerlingen die onderwijs volgen in leerroute 3 kunnen een deel van de opleiding in de praktijk volgen bij een erkend leerbedrijf. Eisen voor een erkend leerbedrijf zijn dat het bedrijf werk kan aanbieden dat past bij de opleiding van een leerling, met een deskundige praktijkopleider en een veilige werkplek.
Het uiteindelijke doel is dat de leerling op zijn plek is in het leerbedrijf en daar zijn werk als volleerd werknemer kan voortzetten. Omdat zijn opleiding wordt afgesloten met een praktijkverklaring, kan hij ook aan volgende werkgevers laten zien welke kennis hij in huis heeft. Wij maken gebruik van de Boris-lijn, zodat onze doelgroep in stappen aan de Boris-methodiek kan werken.