Visual

Hallo Muziek

We hebben via subsidie de mogelijkheid gekregen muziekonderwijs een impuls te geven. Met Hallo Muziek brengt De Keerkring onderwijs en muziekeducatie op een unieke manier samen.

De tijden veranderen en ook muziekeducatie verandert. We hebben daarom gekozen voor een nieuwe aanpak bij onze muzieklessen op het so en vso van De Keerkring. Met Hallo Muziek komen professionele muziekvakdocenten, veelal orkestmusici die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen en certificeren, naar De Keerkring.

De bedoeling van Hallo Muziek is leerlingen met muzieklessen en talentontwikkeling dichter bij hun creativiteit te brengen. Creativiteit was een basisvaardigheid in het verleden. Creativiteit is onmisbaar voor de toekomst. Muziek kan de  wereld veranderen, omdat het mensen kan veranderen. Muziek is in staat mensen te verbinden. Hallo Muziek wil dat iedere leerling dit langdurig kan ervaren. Op school. En buitenschools.

Op het so krijgt een deel van de leerlingen vocale muzieklessen, op het vso vocale muzieklessen en djembé-lessen. De komende twee schooljaren worden de muzieklessen uitgebreid over de hele school.