Visual

Stage en uitstroom

In de laatste fase van het vso staat alles in het teken van stage en uitstroom, ter voorbereiding op werk.

De leerling bezoekt onze school tot en met het schooljaar dat hij 18 jaar wordt. Onze schoolverlatersprocedure is erop gericht een passende overgang te bieden naar een vervolgvoorziening of arbeidsplaats. In het jaar dat een leerling 16 wordt, voert het stagebureau een transitiegesprek met de leerling en zijn ouders. In overleg met hen zetten we de toekomstmogelijkheden van de leerling op een rij en stellen een tijdsplan op voor de laatste schooljaren. We bespreken de stage- en uitstroommogelijkheden en ook praktische zaken als het aanvragen van een beoordeling arbeidsvermogen, indicaties en andere bijzonderheden. Regelmatig evalueren we de ontwikkeling van de leerling met de leerling en zijn ouders. We kunnen dan in overleg het transitieplan bijstellen of wijzigen.

Stage

Ter voorbereiding op hun schoolverlaten lopen de leerlingen vanaf hun 16e stage. Dit zijn oriënterende stages. Zij kunnen bijvoorbeeld stage lopen bij een cateraar, lunchroom of keuken, drukkerij of reprobedrijf, een supermarkt, een kringloopwinkel, een auto- of fietsenwerkplaats of een tuincentrum/groenvoorziening. Alle leerlingen die stage lopen krijgen stagebegeleiding van het stagebureau. De leerdoelen van de stages zijn gericht op werknemersvaardigheden als zelfstandigheidsbevordering, verantwoordelijkheidsbesef, leren omgaan met anderen, opdrachten aanvaarden en uitvoeren, prestaties leveren, etc.

Stageovereenkomst

Met de stage-verlenende instellingen sluiten we een stageovereenkomst af, waarin taak en duur van de stage staan. De school draagt zorg voor een stageverzekering. In het laatste schooljaar verandert de stage van karakter. We streven er dan naar de leerling een stageplaats te bieden op de voorziening waar hij na het verlaten van de school naar toe kan. Hierdoor creëren we een geleidelijke overgang van school- naar werkomgeving. We noemen dit de overgangsstage. De definitieve aanmelding voor een vervolgmogelijkheid dienen de ouders te verzorgen. Medewerkers van MEE en ons stagebureau kunnen ondersteunen.

Transitieplan

De leerling bezoekt onze school tot en met het schooljaar dat hij 18 jaar wordt. Gedurende deze schoolperiode krijgt praktijkonderwijs een steeds prominentere rol. In het jaar dat een leerling 16 jaar wordt, start de schoolverlatersprocedure. Die is gericht op een soepele overgang naar de best passende (werk) plek in de maatschappij. Het stagebureau organiseert een transitiegesprek tussen school, leerling en ouders. Hierin zetten we de toekomstmogelijkheden van de leerling op een rij en stellen een tijdsplan op voor de laatste schooljaren. We bespreken de stage- en uitstroommogelijkheden en ook praktische zaken als het aanvragen van een beoordeling arbeidsvermogen, indicaties, etc. Regelmatig evalueren we de ontwikkeling van de leerling met de leerling en zijn ouders. We kunnen dan in overleg het transitieplan bijstellen of wijzigen.