Visual

Kernwaarden

De unieke positie van De Keerkring vatten we samen in de volgende kernwaarden:

  1. Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid (leerlinggericht)
  2. Samen beter, beter samen (organisatiegericht)
  3. Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs (medewerkergericht)

Hoe wij de kernwaarden nastreven

Wij bieden onderwijs, zorg en onderwijsondersteuning van hoge kwaliteit:

  • Ons onderwijs is afgestemd op de leerlingen. We vertalen het ontwikkelingsperspectief van de leerling naar een passend aanbod en zorgen dat de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leren en ontwikkeling.
  • Met ruime aandacht voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen creëren we een leeromgeving die zowel beschermend als uitdagend is. We gaan uit van wat een leerling kan en denken in mogelijkheden en oplossingen.
  • Om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden is een constructieve samenwerking met de leerlingen, ouders, onze collega’s en partners doorslaggevend. Samen zijn wij in staat een realistisch en uitdagend beeld van de mogelijkheden van de leerling te schetsen en daar ons onderwijs en onze begeleiding op aan te passen.
  • Onze medewerkers zijn deskundig en specialistisch. Zij coachen en monitoren de leerlingen. Daarbij maken zij gebruik van de competenties en mogelijkheden van de leerlingen.