Visual

Kernwaarden

Kernwaarden geven aan wat we op De Keerkring belangrijk vinden als uitgangspunten bij ons handelen en ons onderwijs.

De unieke positie van De Keerkring vatten we samen in de volgende kernwaarden:

  1. Maximale zelfstandigheid
  2. Persoonlijk meesterschap
  3. Samen beter

Maximale zelfstandigheid

Leerlingen van De Keerkring leren zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk te leven. In ons onderwijsaanbod krijgen zij ruimte om zelf te ontdekken wat het beste bij hen past en invloed uit te oefenen op hun leerproces. Dit doen zij stapsgewijs en zoveel mogelijk in eigen regie.

Leertijd, praktijkervaring en participeren

We betrekken hier nadrukkelijk de ouders, de omgeving en de maatschappij buiten het schoolgebouw bij. Meer leertijd, praktijkervaring en participeren in de maatschappij zijn essentieel voor onze leerlingen om de weg naar de toekomst te bereiden. Ons onderwijs is erop gericht dat de leerlingen bij het verlaten van de school rond 18-jarige leeftijd zo zelfstandig mogelijk functioneren op de gebieden wonen, dagbesteding en/of werken, samenleven en vrije tijd. Na uitstroom blijven wij leerlingen twee jaar lang volgen

Persoonlijk meesterschap

Medewerkers van De Keerkring zijn professionals. Zij zijn voorlopers in hun vakgebied en vormen een team met veel expertise. Zij zijn speciaal, met eigen waarden en talenten. Onze professionals hebben en nemen professionele ruimte en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.

Continu leren en verbeteren

De gezamenlijke opdracht die wij voor iedere leerling hebben, realiseren wij met het team. De aanpak en het ontwikkelingsperspectief met passende doelen overleggen wij onderling. Op maat, op niveau en in tempo stemmen wij ons onderwijs af op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Ook leren wij van collega’s buiten onze school. Kritische ‘vrienden’ verbeteren onze kwaliteit en wij geloven dat De Keerkring een lerende organisatie is die continu op zoek is naar verbetering en ontwikkeling.

Samen beter

Bij Resonans geloven we in de kracht van het collectief. We staan voor een integrale aanpak van onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen. Daarom werken we intensief samen met leerlingen, ouders, professionals en partners die ons onderwijs ondersteunen of aanvullen. Samen verleggen we grenzen en bieden we onze leerlingen een passend, stimulerend en innovatief aanbod.

Met samenwerken kom je verder

Leerlingen van De Keerkring hebben andere mensen nodig om op een goede wijze te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Personeel heeft andere mensen nodig om goed onderwijs te verzorgen en heeft ouders c.q. verzorgers nodig om de ontwikkeling van ieder kind te stimuleren. Met samenwerken kom je verder!

Hoe wij de kernwaarden nastreven

Wij bieden onderwijs, zorg en onderwijsondersteuning van hoge kwaliteit:

  • Ons onderwijs is afgestemd op de leerlingen. We vertalen het ontwikkelingsperspectief van de leerling naar een passend aanbod en zorgen dat de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leren en ontwikkeling.
  • Met ruime aandacht voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen creëren we een leeromgeving die zowel beschermend als uitdagend is. We gaan uit van wat een leerling kan en denken in mogelijkheden en oplossingen.
  • Om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden is een constructieve samenwerking met de leerlingen, ouders, onze collega’s en partners doorslaggevend. Samen zijn wij in staat een realistisch en uitdagend beeld van de mogelijkheden van de leerling te schetsen en daar ons onderwijs en onze begeleiding op aan te passen.
  • Onze medewerkers zijn deskundig en specialistisch. Zij coachen en monitoren de leerlingen. Daarbij maken zij gebruik van de competenties en mogelijkheden van de leerlingen.